Miksi juoksuvalmennus ja Juoksutek?

Juoksutek tarjoaa laadukasta juoksutekniikan, kehonhallinnan sekä lihasten vahvistamisen juoksuvalmennusta juniorijoukkueille ja nuorisolle. Juoksuvalmennus toimii pohjana juoksun kehittymiselle. Tällä tavalla urheilija pystyy kehittämään juoksutaitoaan samalla keskittyen oman lajinsa ominaisuuksiin, kuten taktiikoihin, strategioihin ja muihin spesifeihin lajitaitoihin. Päätavoitteena on, ettei juoksutaito rajoita urheilijan kehittymistä omassa lajissaan.

Kuka kuuluu kohderyhmään?

Kohderyhmänä ovat noin 8-15 –vuotiaat nuoret, joiden luonnollisella kehon kehittymisellä on iso vaikutus heidän lihastensa ja luustonsa kasvuun.Tässä erityisessä kasvuvaiheessa nuori vaistoaa katkonaisuutta tai kontrollin puutetta kehossaan, koska kehitys on nopeampaa kuin siihen sopeutuminen. Tästä syystä nuorten urheilijoiden osuus romahtaa ja taitotasojen vaihtelu lisääntyy. Urheilijan kehitystä on seurattava, jotta hän voi sopeutua kehossa tapahtuviin muutoksiin.Tarjoamamme juoksuvalmennus on ihanteellinen noin 10–25 urheilijan ryhmälle, mutta toimii myös pienemmille ryhmille sekä yksilövalmennuksena. Muista ikäryhmistä voidaan sopia erikseen.

Juoksuvalmennus juniorijoukkueille

Suosituksemme

Group 136 | JUOKSUTEK