ASIANTUNTEMUKSEMME

Asset 3 8 | JUOKSUTEK

Kehonhallinta

Kehonhallinnalla on oleellinen rooli liikkumiseen ja suorituskykyyn. Se mahdollistaa synkronoidun liikkeen ja kehon asennon sekä lisää urheilijan kontrollia ja tietoisuutta kehostaan ja lihaksistaan.

Juoksutekniikka

Tekniikka on juoksun sielu. Asianmukaisella tekniikalla urheilija voi saavuttaa parempaa suorituskykyä (säästää energiaa ja rentouttaa juoksuaan), vähentää nivelten hankausta ja tapaturma-riskiä sekä ennen kaikkea juosta nopeampaa samalla fyysisellä kunnolla (sis. teho, voima, tasapaino, ketteryys, koordinaatio ja kestävyys).

Lihasten vahvistaminen

Voima tukee urheilijan liikkuvuutta ja työntövoimaa (työntää eteenpäin). Paremmilla lihasvoimilla on mahdollista saavuttaa nopeutta, ketteryyttä ja kiihtyvyyttä.

MITEN TOIMIMME

Me arvioimme valmennuksen tarpeet yhdessä urheilijan, vanhemman tai valmentajan kanssa. Suunnittelemme valmennuksen sisällön sen mukaan, mikä parhaiten ohjaa miellyttävään ja hedelmälliseen lopputulokseen kunkin asiakkaan kohdalla.Perusperiaatteena on sisällyttää kaikki kolme yllämainittua tärkeää elementtiä valmennuksessa. Kuitenkin riippuen tilanteesta, toisia elementtejä saatetaan painottaa tapauskohtaisesti toisia enemmän.Valmennuksen prioriteetit saattavat jonkin verran vaihdella tarpeiden tai vaatimusten mukaan, mutta kuitenkin alussa sovittujen perusperiaatteiden mukaisesti.Kokemustemme perusteella kehitämme käyttämiämme menetelmiä maksimoidaksemme laadun, läpinäkyvyyden, selkeyden ja arvon. Sen vuoksi kaikissa alla olevissa vaiheissa, olemme joustavia ja pyrimme tarjoamaan olennaisia neuvoja ja parhaita harjoituksia urheilijan kehittymisen kannalta.

Ensimmäisessä tapaamisessa keskustelemme yksilön tai joukkueen rutiineista, rajoituksista ja päämäärästä. Näiden pohjalta on mahdollista tehdä valmennukselle suunnitelma, joka täyttää asiakkaan toiveet ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.

Kun tavoitteet ovat selvät, on aika kirjata suunnitelma ja sen perussisällöt sekä koko valmennuskaudelle että jokaiselle valmennustapaamiselle.

Suunnitelman on oltava joustava, koska ikäryhmään mahtuu erilaisia ominaisuuksia, taustoja ja oppimistyylejä.

Lähtötestin tarkoituksena on olla vertailukohteena lopputestille, jotta saamme tietoa, millaisiin tuloksiin työ on johtanut.

Tämä testi voi olla yksi muista testeistä, joita joukkue tai urheilija on jo tehnyt, esimerkkinä 30m nopeuskoe.

Tässä vaiheessa toteutamme valmennussuunnitelmaa.Harjoitukset voidaan toteuttaa yksilölle/joukkueelle tutussa paikassa tai muussa esimerkiksi lihaskuntoharjoitusten tai juoksutestien tekemiselle sovelletussa ympäristössä.

Lopputesti on identtinen alkutestin kanssa, mutta tällä kertaa saamme tietoa niin yksilön että joukkueen kehityksestä.

Päätösvaiheessa analysoimme tuloksia yksilökehitystä laajemmin. Fyysisen kehityksen lisäksi pohdimme mahdollisia muutoksia valmennuksen tai joukkueen vuorovaikutuksessa sekä mietimme, kuinka tulokset olivat hyödyllisiä laajemmasta näkökulmasta.

Tässä vaiheessa pohditaan myös mahdollista tarvetta valmennuksen jatkumiselle.

Valmennuksen jälkeen tapahtuva seuranta on tärkeää, jotta saamme realistisen käsityksen urheilijan kehityksestä. Seurantaa voidaan jatkaa jonkin aikaa.

Seuranta auttaa myös arvioimaan, olisiko seurannan jälkeen vielä tarvetta hioa tekniikkaa.

boy run | JUOKSUTEK