Käyttöehdot

Versio 2020-7; julkaistu ja voimassa 25. heinäkuuta 2020 lähtien

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”käyttöehdot”) sovelletaan kaikkien Juoksutekin hallinnoimien verkkosivustojen (jäljempänä kukin verkkosivusto ”sivusto”) käyttöön, ellei tietyssä sivustossa nimenomaisesti toisin määritetä.

Juoksutek pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ SIVUSTOA HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, SINUN ON LOPETETTAVA SIVUSTON KÄYTTÖ.

1. Rajoitettu käyttöoikeus

Sivuston sisällön tai sen osien jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallennus on kiellettyä ilman Juoksutekin kirjallista lupaa. Sisällön muokkaaminen on kielletty. Voit kuitenkin tallentaa sivuston tietoja tietokoneeseesi ja tulostaa otteita sivustosta henkilökohtaista käyttöäsi varten. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen käyttö on sallittua viestintävälineissä, kunhan tietojen lähde mainitaan.

2. Ei takuita

Sivuston sisältö tarjotaan sellaisenaan. Sivuston tarkkuudelle, luotettavuudelle tai sisällölle ei anneta mitään suoraa tai välillistä takuuta. Juoksutek ei takaa, että sivustossa tai sitä isännöivillä palvelimilla ei esiinny virheitä, viruksia tai muita haitallisia tekijöitä. Sivustossa oleva dokumentaatio voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä.

Juoksutek varaa oikeuden muuttaa sivustoa tai estää sen käytön oman harkintansa mukaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

3. Tekijänoikeusilmoitus

Ellei toisin ilmoiteta, sivuston sisällön tekijänoikeudet kuuluva Juoksutekille (Copyright © Juoksutek 2018). Kaikki oikeudet pidätetään.

4. Tavaramerkit

Sivusto sisältää yritysten logoja, tuotenimiä, tuotemerkkejä ja muita tunnistesymboleita, jotka ovat joko suoraan tai epäsuoraan Juoksutekin tai sen sidosyritysten omistamia tai rekisteröimiä tavaramerkkejä. Sivusto voi sisältää myös ulkopuolisten tahojen tavaramerkkejä. Tavaramerkkien ja muiden symbolien luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

5. Vapautus korvausvelvollisuudesta

Käyttämällä sivustoa vapautat Juoksutekin kaikesta vastuusta liittyen ulkopuolisten tahojen esittämiin vaatimuksiin, jotka ovat seurausta sivuston käytöstä näiden käyttöehtojen vastaisesti tai liittyvät siihen.

6. Linkit ulkopuolisiin sivustoihin

Juoksutek ei ole vastuussa materiaalista, jota laaditaan tai julkaistaan niissä ulkopuolisten tahojen ylläpitämissä sivustoissa, joihin sivusto on linkitetty. Tällaisten linkkien olemassaolo ei tarkoita hyväksyntää tai tukea millekään linkitetyssä sivustossa olevalle materiaalille.

7. Vastuunrajoitus

Juoksutek ei ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta suorat, epäsuorat, välilliset, moninkertaiset tai erityiset vahingot, menetykset, kulut tai tuottojen menetykset, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä tai käytön estymisestä.

8. Henkilötietojen käsittely

Juoksutek käsittelee sivuston kautta kerättyjä henkilötietoja täällä olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sivuston käyttöön liittyvät kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.