KEHONHALLINTA JUOKSUTEK

Kehonhallinta

Paulo Lopes

Paulo Lopes

Juoksussa ei ole kyse pelkästään kovasta vauhdista ja kiihkeästä treenistä. Yhtä tärkeää on huomioida myös muut osa-alueet, jotka kuuluvat olennaisena osana juoksuun. Kehonhallinta on suurimmaksi osaksi täysin perusliikkeitä ja ne opitaan jo lapsena. Kun lapsuudessa on syntynyt vahva pohja kehonhallinnalle, se mahdollistaa hallitun ja monipuolisen treenauksen myös vanhempana.

Kehonhallinta on suuri kokonaisuus, johon liittyy monia eri osatekijöitä. Tasapainon ja koordinaation lisäksi tarvitaan myös ketteryyttä ja nopeutta. Jotta juoksuliike on mahdollisimman taloudellinen ja turvallinen, tulee liikerata suorittaa oikein. Fyysisten perusominaisuuksien, kuten lihasvoiman ja kestävyyden, on oltava kunnossa. Juoksijan omat rakenteelliset ominaisuudet voivat kuitenkin myös vaikuttaa siihen, miten kehonhallintaa tulee yksilökohtaisesti harjoitella.

KEHONHALLINTA JUOKSUN TUKENA​

Kehonhallinta juoksun tukena

Miksi kehonhallinta sitten on niin tärkeää juoksussa? Eikö se riitä, että laittaa hyvät kengät jalkaan ja lähtee juoksemaan? Näin sitä helposti kuvitellaan, mutta juokseminenkin on paljon kokonaisvaltaisempaa kuin aluksi ajattelemme. Suurin riski puutteellisessa kehonhallinnassa piilee siinä, että se voi johtaa virheaskeleisiin ja jopa vakavampiin vammoihin. Siksi juoksutekniikka ja kehonhallinta kulkevat käsi kädessä. Kehonhallinta tukee oikeanlaista juoksutekniikkaa ja hyvällä juoksutekniikalla voidaan vahvistaa kehonhallintaa.

Juoksussa liike ja rasitus ei keskity pelkästään jalkoihin, vaan keskivartalolla on hyvin olennainen osa juoksun tekniikassa. Jos jokin lihasryhmä on liian heikko, eikä toimi hyvin muiden lihasten kanssa, voi tämä johtaa helposti rasitusvammoihin. Liike lähtee keskivartalosta ja siksi onkin tärkeää, että keskivartalon hallinta on kunnossa juoksijalla. Juoksun tulee tapahtua ryhdikkäässä asennossa. Ryhdikäs asento on hyvä hakea jo ennen juoksuun ryhtymistä. Se löytyy helposti siten, että kädet heilautetaan ilmaan samalla ottaen syvä sisäänhengitys. Tämän jälkeen kädet lasketaan alas ulos hengittäen, olkapäät rentoutuvat ja keskivartalo asettuu mukavasti tukevaan asentoon.

Tärkeintä keskivartalon hallinnassa on lantion ja lonkan asento ja liikkeet juoksun aikana. Lantion tulee pysyä stabiilina alaraajojen tehdessä juoksuliikettä. Jos lonkan hallinta on huonoa, voi tämä johtaa todella huonoon virheasentoon. Tästä voi helposti syntyä huono linjaus ja tasapaino, jotka saavat aikaan lantion tipahtamisen, lonkan kiertymisen sisärotaatioon ja ylävartalon sivuhuojuntaa. Nämä kaikki ongelmat yhdessä voivat saada aikaan pahoja rasitusvammoja, joiden korjaaminen on aikaa vievää ja työlästä. Kun kehonhallinta on kunnossa se auttaa juoksijaa myös juoksemaan kovempaa sekä taloudellisemmin.

Kipu on asia mikä kannattaa ottaa vakavasti. Monet juoksijan ongelmista löytyvätkin nimenomaan keskivartalosta tai lantiosta. Jalkaterapeutti Timo Kohvakka neuvookin hyvin sitä, miten kivun kanssa kannattaa toimia.

”Pienikin kivun tunne voi muuttaa suoritustapaa, jolloin luulet tekeväsi asioita normaalilla tavalla, vaikka et niin tee. Tästä saattaa aiheutua pitkittyessään rasitusperäisiä ongelmia. Kivun kanssa kannattaa hakeutua asiantuntijan vastaanotolle, eikä odotella sen kanssa vuotta tai kahta. Kun kipu pitkittyy, on aina haastavampaa lähteä purkamaan tilannetta”, neuvoo Kohvakka.

KEHONHALLINTA KUNTOON HARJOITTELEMALLA​

Kehonhallinta kuntoon harjoittelemalla

Vaikka kehonhallinta lähteekin lapsuudesta asti, ei se tarkoita, etteikö sitä voisi parantaa myös vanhempana. Itse asiassa sitä harjoitetaan ja se kehittyy jatkuvasti koko elämän ajan. Missään vaiheessa sitä ei kannata unohtaa tai jättää kokonaan pois juoksijan harjoittelusta.

Harjoittelussa tärkeää on panostaa liikkeiden sujuvuuteen. Tavoite on hakea hyvää koordinaatiota keskivartalon ja alaraajojen välille. Kun tämä koordinaatio toimii, se hyödyntää niiden välistä liikeketjua ja vahvistaa optimaalista liikemallia. Harjoittelun ei tarvitse heti aluksi olla kovin haastavaa. On huomattavasti tärkeämpää, että liikkeet tehdään oikein ja suoritustekniikka olisi oikeanlainen heti alusta alkaen. Kun juoksijan taidot kehittyvät, voidaan siirtyä myös haastavampiin liikesarjoihin kehonhallinnan kehittämisen osalta. Kun oikea tekniikka on saavutettu, voidaan treeniä tehostaa ja tuoda mukaan vaativampia liikkeitä.

Tyypillisimmät liikkeet kehonhallinnan parantamiseksi eivät vaadi sen kummempia apuvälineitä, vaan en ovat helppoja sarjoja, joita voi tehdä kotona. Jotta liikkeet tulee tehtyä oikein, kannattaa niiden apuna käyttää videoita tai kuvia, ja keskittyä aluksi erityisesti niiden suorittamiseen oikein. Monet kehonhallintaa parantavat liikkeet ovat melko rauhallisia ja niiden suorittaminen ei tarkoita hikijumpan tekemistä. Tärkeämpää on ensin hakea oikea suunta oppimiselle ja tuoda sen jälkeen mukaan myös enemmän haastetta ja useampia kierroksia samoille liikkeille.

Kehonhallinta on tärkeä osa juoksijan hyvinvointia. Juoksusta tulee tehokkaampaa, taloudellisempaa ja vaara erilaisista rasitusvammoista pienenee huomattavasti. Ota kehonhallinta avuksi kokonaisvaltaiseen treenaamiseen ja voit jopa yllättyä kuinka sujuvasti juoksu alkaa kulkemaan sen jälkeen. Ammattilaisen avustuksella kehonhallintaan saa erittäin hyviä vinkkejä ja neuvoja. Ammattilainen osaa luoda juuri oikean kehonhallinta ohjelman urheilijan omia vahvuuksia ja heikkouksia silmällä pitäen.